Lid worden?

Lid worden?

Blokfluit traject

Voor de leerlingen vanaf 6 jaar hebben we een blokfluit traject. Ook dit wordt gegeven op de basisschool zelf of in de uren van de naschoolse opvang. De leerlingen krijgen dan een blokfluit in bruikleen van de vereniging en volgen een traject tot aan de zomervakantie. Als afsluiting wordt dan een concertje gegeven in het gemeenschapshuis van Broeksittard, samen met de fanfare.

Muzieklessen

Zowel de kleinkoper lessen als mede de Saxofoon lessen worden door ervaren docenten van Artamuse gegeven op de muziekschool in Sittard. Ook is het mogelijk om de lessen op de Basisschool Lahrhof in Sittard en basisschool Loedoes in Hoogveld/Limbrichterveld te volgen. Momenteel worden op BS Lahrhof en BS Loedoes in Hoogveld/Limbrichterveld zowel Bugel/Trompet lessen alsmede Saxofoon lessen gegeven.
De slagwerk lessen hebben we in eigen beheer. De ‘in house’ lessen vinden plaats in het gemeenschapshuis van Broeksittard en wel op de dinsdag of de vrijdag. Per leerling is er 15-20 minuten individueel les. Het instrument krijgt de leerling voor de duur van het lidmaatschap in bruikleen. Voor de drumlessen is Paul Erens onze docent. Paul is ook de dirigent van de Jeugfanfaar Zitterd.
De eerste paar lessen zijn introductielessen en zijn derhalve gratis. Op deze manier kan de leerling, zijn ouders als ook de docent samen kijken naar een eventueel verder vervolg.

ZIJ-INSTROMERS

Heeft u al muziekervaring en speelt u al een instrument?
Hout- of koperblazers en slagwerkers die interesse hebben om bij ons te komen spelen zijn zeer welkom op een dinsdagavond tijdens de repetitie van de fanfare tussen 19.30u en 21.30u om kennis te maken met vereniging en dirigent.

Aanmelden?

Wilt u uw kind / uzelf aanmelden of meer informatie dan kunt u bellen met onze opleidingscoördinatrices Miriam Kocken 046-4584103 of Nicole Schiffeleers 046-4511841.
E-mailen kan ook naar opleiding@fanfarestcaecilia.nl.
Of vul onderstaand formulier in. We nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op!

  Aanmeldformulier

  Inschrijfformulier lidmaatschap Fanfare st. Caecilia Broeksittard

  *Vereist

  Aanmelden voor

  BlokfluitMuzieklessen instrumentZij-instromer

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Geboortedatum

  Telefoonnummer

  Email