Opleidingen

Fanfare St. Caecilia, dáár zit toekomst in!
Aanmelden

Opleidingen

Fanfare St. Caecilia Broeksittard is een vereniging die de laatste jaren veel energie steekt in het actief werven van nieuwe leden. Met name jeugdige leerlingen worden op de Sittardse basisscholen benaderd. Op diverse basisscholen participeren we in muziekprojecten tijdens en na schooltijd, soms ook in samenwerking met andere kinderpartners als de naschoolse opvang of andere muziekinstellingen. We verzorgen daar onder andere blokfluitlessen en klassikale muzieklessen.

Leerlingen, groot en klein, kunnen per 1 september 2020 via de Fanfare les volgen via de Myouthic of via eigen leraren. Om de afstand zo klein mogelijk te houden, worden de muzieklessen vaak ook op de basisscholen aangeboden. Lessen zijn mogelijk voor alle (klein)koper en voor saxofoon; dit zijn de instrumenten die ook binnen de fanfare bespeeld worden.

Leerlingen die een slagwerk instrument willen bespelen, kunnen terecht bij onze drumband. Slagwerklessen worden door onze eigen slagwerkleraar gegeven.

Maar ook is er de mogelijkheid om op een saxofoon te beginnen. Leerlingen die een slagwerk instrument willen bespelen, kunnen terecht bij onze drumband.

Jan

Miriam

Nicole

Waarom muziekles ook nog goed voor je is?

Vele onderzoeken hebben aangetoond dat muziekles erg goed is voor de mentale ontwikkeling van kinderen. Bekijk de bovenstaande poster van de LBM maar eens!

We onderscheiden een drietal trajecten waarmee per leeftijdscategorie een passend muziekaanbod kan worden gegeven:

Blokfluit traject

Voor de leerlingen vanaf 6 jaar hebben we een blokfluit traject. Ook dit wordt gegeven op de basisschool zelf of in de uren van de naschoolse opvang. De leerlingen krijgen dan een blokfluit in bruikleen van de vereniging en volgen een traject tot aan de zomervakantie. Als afsluiting wordt dan een concertje gegeven in het gemeenschapshuis van Broeksittard, samen met de fanfare.

Muzieklessen

Zowel de kleinkoper lessen als mede de Saxofoon lessen worden door ervaren docenten van Myouthic gegeven in Sittard. Ook is het mogelijk om de lessen op basisschool Lahrhof in Sittard en basisschool Loedoes in Hoogveld / Limbrichterveld te volgen. Momenteel worden op BS Lahrhof en BS Loedoes naast blokfluitlessen, zowel Bugel, Trompet en Hoorn lessen alsmede Saxofoon lessen gegeven.

Tevens bieden wij samen met vakdocenten ook privelessen aan. Interesse? Neem contact op met de opleidingscommissie.

De slagwerk lessen hebben we in eigen beheer. De ‘in house’ lessen vinden plaats in het gemeenschapshuis van Broeksittard en wel op de dinsdag, donderdag of de vrijdag.

Per leerling is er 15-20 minuten individueel les. Het instrument krijgt de leerling voor de duur van het lidmaatschap in bruikleen. Na een jaar stroom je al door naar de Jeugd -drumband/fanfare.

De muzieklessen kunnen ook in groepjes worden gevolgd. De leerling heeft dan met 2 tot 3 leerlingen samen les.

De eerste paar lessen zijn introductielessen en zijn dan ook gratis mocht er besloten worden om daarna te stoppen. Op deze manier kan de leerling, zijn ouders als ook de docent samen kijken naar een eventueel verder vervolg.

Ook voor u geldt, voelt u zichzelf nog jeugdig genoeg om een instrument te bespelen, schroom dan niet en neem contact met ons op!

Music Kids Projecten Basisscholen Sittard

Enkele jaren geleden zijn we een Music Kids project gestart op Basisschool de Tovertuin in Broeksittard. Mede door subsidie vh het Huis van de Kunsten, kunnen we leerlingen muziekonderwijs aanbieden tijdens de reguliere schooltijd. Dit doen we ism vakdocenten van Artamuse en stichting Escplore.
Zo zijn we in september 2016 ook gestart met een Music-Kids traject op IKC Loedoes in de wijk Hoogveld. Dit doen we samen met harmonie St.Joseph uit Sittard en Stichting Cultuur in uitvoering. Dmv de DOOR! subsidie kunnen we dit project inzetten als een meerjaren plan ism de genoemde partijen!
Mooi om te vermelden is dat uit beide trajecten zowel op BS Tovertuin alsmede BS Loedoes een na-schools orkestje is samengesteld, waarbij de leerlingen olv een vakdocent na-school muziek maken. Ook kunnen de leerlingen instappen in het reguliere les aanbod zoals hierboven beschreven.

Aanmelden?

Wilt u uw kind / uzelf aanmelden of meer informatie dan kunt een mail sturen naar opleiding@fanfarestcaecilia.nl.

De contributie voor Jeugdleden die nog niet in de (Jeugd-) Fanfare/Drumband spelen bedraagt €5 per jaar. Je betaalt dus in principe alleen het lesgeld. Als je al in de (Jeugd-) Fanfare/Drumband speelt dan is de contributie €50,- per jaar. Dit is 50% van het Volwassenen tarief, vastgesteld voor 2019.

Jongeren tussen de 6 en 18 jaar uit Sittard-Geleen krijgen door lesgeldsubsidie korting op het uurtarief van de muziekdocent. Dat geldt voor zowel particulieren als leden van een vereniging. Vanaf de achttiende verjaardag vervalt het recht op korting.

De fanfare neemt de kosten van de leslocaties voor haar rekening nemen. Daardoor zijn de kosten voor de lessen voor iedereen gelijk en zijn we de goedkoopste vereniging in Sittard-Geleen om muzieklessen via te volgen.

Leerlingen 6 tot 18 jaar: €270,- per jaar. (36 lessen van 20 minuten) (incl 50% lesgeldsubsidie)

Leerlingen vanaf 18 jaar: €540,- per jaar. (36 lessen van 20 minuten)

Voor de lesgelden is er de mogelijkheid een financiële bijdrage te ontvangen van het Jeugdcultuurfonds