Fanfare St. Caecilia, dáár zit toekomst in!

(Hier komen de foto’s van onze opleidingscommissie bij: Nicole
Schiffeleers en Miriam Kocken)

Opleidingen

Fanfare St. Caecilia Broeksittard is een vereniging die de laatste jaren veel energie steekt in het actief werven van nieuwe leden. Met name jeugdige leerlingen worden op de Sittardse basisscholen benaderd. Ook werken we nauw samen met het MIK om de kinderen tijdens de naschoolse opvang de gelegenheid te bieden om muzieklessen te volgen. Daarnaast kunnen leerlingen via de Fanfare les volgen op de Muziekschool Artamuse in Sittard.
Afhankelijk van de leeftijd (meestal rond 7-8 jaar) kunnen de leerlingen direct op een instrument beginnen. Meestal is dit een Bugel, het hoofdinstrument binnen de fanfare. Maar ook is er de mogelijkheid om op een saxofoon te beginnen. Leerlingen die een slagwerk instrument willen bespelen, kunnen terecht bij onze drumband.

 

lbmfactsheet

Waarom muziekles ook nog goed voor je is?
Vele onderzoeken hebben aangetoond dat muziekles erg goed is voor de mentale ontwikkeling van kinderen. Bekijk de onderstaande poster van de LBM maar eens!

We onderscheiden een drietal trajecten waarmee per leeftijdscategorie een passend muziekaanbod kan worden gegeven:

 

Muziek & Ritmiek traject

Voor de kleintjes onder de leerlingen (4-5 Jaar)kunnen we een Muziek&Ritmiek traject aanbieden. Hiermee kunnen de kinderen op een speelse manier met de muziek en de fanfare als vereniging kennismaken. Ook dit traject vindt plaats op de basisschool al dan niet in samenwerking met de naschoolse opvang. De minimale groepsgrootte is 5 leerlingen.

Blokfluit traject

Voor de leerlingen vanaf 6 jaar hebben we een blokfluit traject. Ook dit wordt gegeven op de basisschool zelf of in de uren van de naschoolse opvang. De leerlingen krijgen dan een blokfluit in bruikleen van de vereniging en volgen een traject tot aan de zomervakantie. Als afsluiting wordt dan een concertje gegeven in het gemeenschapshuis van Broeksittard, samen met de fanfare.

Muzieklessen

Zowel de kleinkoper lessen als mede de Saxofoon lessen worden door ervaren docenten van Artamuse gegeven op de muziekschool in Sittard. Ook is het mogelijk om de lessen op de Basisschool Lahrhof in Sittard en basisschool Loedoes in Hoogveld/Limbrichterveld te volgen. Momenteel worden op BS Lahrhof en BS Loedoes in Hoogveld/Limbrichterveld zowel Bugel/Trompet lessen alsmede Saxofoon lessen gegeven.

Tevens bieden wij samen met vakdocenten ook privelessen aan. Voor informatie neem contact op met de opleidingscoördinatrices.

De slagwerk lessen hebben we in eigen beheer. De ‘in house’ lessen vinden plaats in het gemeenschapshuis van Broeksittard en wel op de dinsdag of de vrijdag. Per leerling is er 15-20 minuten individueel les. Het instrument krijgt de leerling voor de duur van het lidmaatschap in bruikleen. Voor de drumlessen is Paul Erens onze docent.

Paul is ook de dirigent van de Jeugfanfaar Zitterd.
De eerste paar lessen zijn introductielessen en zijn derhalve gratis mocht er besloten worden om daarna te stoppen. Op deze manier kan de leerling, zijn ouders als ook de docent samen kijken naar een eventueel verder vervolg.

Ook voor u geldt, voelt u zichzelf nog jeugdig genoeg om een instrument te bespelen, schroom dan niet en neem contact met ons op!

Aanmelden?
Wilt u uw kind / uzelf aanmelden of meer informatie dan kunt u bellen met onze opleidingscoördinatrices Miriam Kocken 046-4584103 of Nicole Schiffeleers 046-4511841
E-mailen kan ook naar opleiding@fanfarestcaecilia.nl.

-Music Kids Projecten Basisscholen Sittard
Enkele jaren gelden zijn we een Music Kids project gestart op Basisschool de Tovertuin in Broeksittard. Mede door subsidie vh het Huis van de Kunsten, kunnen we leerlingen muziekonderwijs aanbieden tijdens de reguliere schooltijd. Dit doen we ism vakdocenten van Artamuse en stichting Escplore.
Zo zijn we in september 2016 ook gestart met een Music-Kids traject op IKC Loedoes in de wijk Hoogveld. Dit doen we samen met harmonie St.Joseph uit Sittard en Stichting Cultuur in uitvoering. Dmv de DOOR! subsidie kunnen we dit project inzetten als een meerjaren plan ism de genoemde partijen!
Mooi om te vermelden is dat uit beide trajecten zowel op BS Tovertuin alsmede BS Loedoes een na-schools orkestje is samengesteld, waarbij de leerlingen olv een vakdocent na-school muziek maken. Ook kunnen de leerlingen instappen in het reguliere les aanbod zoals hierboven beschreven.