Contributie

Contributie

De contributie voor de Fanfare is voor 2017 vastgesteld op €84,- per jaar. We zijn hiermee de goedkoopste muziekvereniging binnen de gemeente Sittard.

Voor jeugdleden, leerlingen en senioren gelden speciale gereduceerde tarieven.

Als u vragen heeft m.b.t. de contributie of lid wilt worden, kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden of mailen via info@fanfarestcaecilia.nl.