Fanfare St. Caecilia Broeksittard heeft dinsdag 13 april haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Door de huidige coronamaatregelen heeft deze dit jaar (helaas) online plaats gevonden. Tijdens deze jaarvergadering is Henri Latour gekozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging.

Het is inmiddels al ruim 15 jaar geleden dat Fanfare St. Caecilia Broeksittard voor het laatst een voorzitter had. De voorzitterstaken werden afgelopen jaren in het zittende bestuur verdeeld. Henri Latour draagt zijn secretaris taken over aan Simone Gijsen. Simone is vorig jaar gekozen in het bestuur als algemeen bestuurslid.

Henri is 28 jaar lid van de fanfare, speelt bariton in het korps en zit 20 jaar in het bestuur. Hij kent de vereniging dus door en door. Na een diep dal is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de opleidingen, professionalisering van de organisatie en groei van de vereniging. Met op dit moment ruim 120 leden verdeeld over (blokfluit)leerlingen, Jeugfanfaar Zitterd, drumband en fanfareorkest staat de vereniging er op dit moment gezond voor. Het huidige bestuur heeft veel plannen om samen verder te bouwen aan deze jonge en bruisende vereniging.

Fanfare St. Caecilia Broeksittard is een muziekvereniging waarbij plezier en gezelligheid voorop staan. De fanfare is in 1901 opgericht en bestaat dit jaar 120 jaar! Door de beperkingen ten gevolge van Corona is besloten om het jubileumjaar en alle bijbehorende activiteiten te verplaatsen naar volgend jaar. In 2022 zal extra groot worden uitgepakt.