Lid worden?

Wil je lid worden, maar speel je nog geen instrument? Geen probleem, via onze interne of externe (Artamuse) opleidingen leiden we je op. Een instrument krijg je in bruikleen.

Speel je al een instrument dat in onze fanfare past? Dan ben je natuurlijk ook welkom in onze vereniging en kun je waarschijnlijk meteen instromen!  Neem contact met ons op en wordt lid van onze gezellige en actieve vereniging!

Lid worden betekent op een inspirerende manier met elkaar muziek maken en deelnemen aan de verenigingsactiviteiten. Naast het maken van muziek doen we als vereniging ook verschillende leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jeugdkamp, een barbecue en een dagje uit. Samen zorgen we ervoor dat Fanfare St. Caecilia Broeksittard een gezellige en bloeiende vereniging blijft.

“Muziek maken is niet alleen leuk, maar vele wetenschappelijke onderzoeken hebben tevens bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en het sociale functioneren van kinderen” 

CONTRIBUTIEREGELING

De Penningmeester stuurt in de maand na de jaarvergadering een e-mail mbt de te betalen contributie. Contributie voor de junioren wordt samen met het lesgeld verstuurd.

Volgens de geldende regeling bedragen de contributies als volgt:

Aspirant leden (blokfluit)                                                            €  5,-
Junioren (muziekschool/eigen opleiding) -50%-                        € 42,-
Leden (met eigen inkomsten of ouder dan 17jr.) -100%-          € 84,-
Leden ( student) -75%-                                                             € 63,-
Bestuursleden                                                                           nihil
Bestuursleden en tevens muzikant –50%-                                € 42,-
Kortings bedrag contributie – eigen instrument                        € 27,-

Kortingsregeling voor meerdere lidmaatschappen uit hetzelfde gezin;

  • een 2e en volgende lidmaatschap van personen uit hetzelfde gezin; 75% van het voor hem/haar geldende contributiebedrag (hierbij gaat oudere voor jongere);
  • deze kortingsregeling geldt niet voor junioren en aspiranten; kortingspercentages vervallen bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd.

 

Opleiding op de muziekschool

Als lid van de Fanfare kun je de Muzieklessen bij de Artamuse volgen.  De kosten hiervoor bedragen 255 Euro (excl contributie). Tot aan de leeftijd van 18 jaar kun je voor €405,- op de muziekschool in Sittard de lessen volgen. Vanaf 18 tot 21 jaar zijn de lesgelden €510,-. Ouder dan 21 jaar zijn de lesgelden €660,- Ook is het mogelijk om een 5 maanden tarief te hanteren. Hiermee heeft de leerling om de week les. Tarief is dan ook de helft.

 

Eigen opleiding – Slagwerkleerlingen

-Leerling betaald €220,-. (excl contributie). Een uurtarief van €15 en 15 minuten les betekent dit op jaarbasis (40 lessen);

De Penningmeester stuurt in het begin van het nieuwe schooljaar een e-mail mbt het  te betalen lesgeld. Lesgeld wordt geïnd in het jaar dat het nieuwe lesjaar start. Kan ook in 2 termijnen worden betaald: 1e termijn Oktober en 2e termijn in December.

 

Blokfluitlessen

Blokfluit in bruikleen van de vereniging.

 

Kansen voor alle kinderen-regeling

Heeft u kinderen die op 31 december 2018 jonger zijn dan 19 jaar en een laag inkomen? Dan kan het lidmaatschap van de fanfare worden vergoed door de gemeente.

Wat krijgt u per jaar vergoed?

U krijgt per kind een jaarlijkse vergoeding voor onkosten. Het gaat om de kosten voor school en sociale activiteiten voor kinderen in de leeftijd van:

0 t/m 11 jaar : max. € 325,- per kind per jaar

12 t/m 18 jaar : max. € 375,- per kind per jaar

Meer informatie? Kijk op www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen